Visa กับ Work Permi...
 
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

การยื่นขอ Work Permit ... ใบขออนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในประเทศไทยที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, รับจ้างทำ Work Permit, รับทำ Work Permit ราคา หรือ รับทำ Work Permit ได้จากเกร็ดความรู้ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
วีซ่า หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว การทำงาน การเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้  
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้  
  
ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง กฎระเบียบ และเอกสาร ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,  
อนุญาโตตุลาการในไทย ทำ Work Permit ง่ายกว่าที่คิด, ตัวอย่างใบอนุญาตทํางาน Work Permit และ ใบอนุญาตทํางาน Work Permit ในโรงงาน...  
  
ป้ายกำกับ : รับจ้างทำ Work Permit, ทำ Work Permit, รับยื่น Work Permit

Location

Occupation

รับยื่น work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share:

Please Login or Register